Jednym z na ogół zadawanych fabrykantom pytań w kwestii blach jest pytanie o ich właściwy sposób montażu oraz przechowywania blach w czasie otwarcie poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeśli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (maksymalnie trzy do czterech tygodni od daty produkcji), trzeba rozciąć zapakowanie, w którym znajdują się blachy i ustawić je pod niedużym skosem, aby zapewnić spływanie przypuszczalnym wodom opadowym. Jeśli zaś okres między wyrobem a montażem blach ma być dłuższy, wtedy nieodzowne jest rozcięcie paczki, w której blachy zostały dostarczone przez producenta.

W następnej kolejności między arkuszami wypada umieścić listwy dystansowe, by umożliwić swobodny przepływ powietrza w opakowaniu. Pod żadnym pozorem nie można kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze wypada gromadzić w miejscu pewnym, przewiewnym i suchym, żeby nie doprowadzić do zniszczenia blach przez działanie elementów środowiskowych – wskutek tego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, jaka najbardziej intryguje kupujących blachy, jest sposób przechowywania blach między zakupem a montażem.

Często z powodów technicznych lub ewentualnie również budżetowych nie są w stanie albowiem zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie. W głównej mierze, nie trzeba blach kłaść bezpośrednio na ziemi, gdyż może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych oraz blokuje odpływ prawdopodobnych wód opadowych, które mogą odnaleźć się w paczce.

Poza tym, nie można opuszczać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego i bezpiecznego gromadzenia potrzebują wolnego dostępu powietrza. Jeśli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty produkcji, wystarczy naciąć paczkę oraz umieścić je pod delikatnym skosem. Jeżeli jednak kupujący planują trwające dłużej magazynowanie blach przed montażem, muszą bezdyskusyjnie umieścić pomiędzy poszczególnymi arkuszami listewki dystansowe, żeby umożliwić swobodny dostęp powietrza do blach.